Reagiranje načelnika Koraća: 'Općina Fažana radi po zakonu'

0
Radomir Korać (foto: Srećko Niketić/PIXSELL)
Radomir Korać (foto: Srećko Niketić/PIXSELL)

Načelnik Fažane Radomir Korać reagirao je na članak kojeg smo prenijeli s Telegrama "Netransparentno odabranim tvrtkama isplaćeno sedam milijuna", a kojeg smo objavili ovdje. Reagiranje objavljujemo u nastavku.

"U općini Fažana je državna revizija  nekoliko mjeseci  radila na poslovima kontrole i revizije financijskog  poslovanja općine i  donijela Izvješće o financijskom poslovanju  općine i dala uvjetno mišljenje za financijsko poslovanje općine za 2021. godinu.

Navedena revizija može se pročitati na stranicama općine Fažana i na službenim stranicama državne revizije. Mi smo zadovoljni sa donesenim mišljenjem i preporukama državne revizije i u tijeku same revizije ispravljene su određene stvari koje su nam prezentirane,a u tijeku siječnja mjeseca 2023. godine dostavit ćemo  im svoje prijedloge i mišljenja. Moramo napomenuti da je u tijeku revizije nisu utvrđene nepravilnosti u financijskom poslovanju jer je sve rađeno prema zakonskim propisima.

Pravilnik o javnoj nabavi koji je donio načelnik  donesen je u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i prema Uputama Ministarstva uprave  i sve nabave obavljene su u skladu sa Pravilnikom i prema zakonskim propisima. Prema tome ne stoji vaša ocjena kao novinara da se netransparentno isplatila izvođačima radova svota financijskih sredstava van propisa i zakona.

 

Razumijemo mi u Fažani ovo Vaše bespoštedno novinarstvo. No i ono  mora imati podlogu u činjenicama. Naime glede ovih „senzacionalističkih“ iznosa, na razini poslovne godine dovoljno je konzultirati Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16 i 114/2022) – dalje u tekstu Zakon), konkretno odredbu članka 15. stavka 2. Zakona kojom je određeno da pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj, ovdje Općina Fažana kao jedinica lokalne samouprave, općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave. Nadalje se određuje da je Jednostavna nabava - nabava do vrijednosti pragova iz članka 12. stavka 1. Zakona.

Odredbom članka 12. Zakona određeno je da se isti (Zakon) ne primjenjuje na nabavu  robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 HRK, odnosno  radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 HRK. Znači ovo o primjeni Zakona bi Vam sada trebalo bit jasno.

Za pojasniti je  da je  Pravilnik donesen temeljem Upute Ministarstva uprave o primjeni članka 15. st.2. Zakona o javnoj nabavi KLASA: 023-01/17-01/81 URBROJ: 515-02-02-01/17-5 od 08. kolovoza 2017. godine s kojom uputom je bilo suglasno tadašnje Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kao nositelj postupka predlaganja naznačenog Pravilnika. Istinitog informiranja radi.

Ovdje samo sumiram da je citiranom uputom utvrđeno da se radi o aktu postupovne prirode, dakle, aktu kojim se ne ureduju pitanja materijalno-pravne naravi, već formalno – pravna pitanja i to pitanja koja su od značaja isključivo za jedinicu lokalne samouprave u konkretno provedbi jednostavne nabave, a što ujedno Znači da se radi o aktu koji nema djelovanje erga omnes. Slijedom navedenog, Ministarstvo u uputi, nadalje smatra da bi u cilju operativnosti, djelotvornosti i učinkovitosti provedbe postupaka jednostavne nabave, opći akt iz članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi moglo donijeti i izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, što ovdje znači i općinski načelnik. Ako kliknete na mrežne stranice Istarske županije i naprijed naznačeni broj službenih novina, možete vidjeti da je ukinuti Pravilnik donesen temeljem citirane Upute na dan 02. listopada 2017. godine. Neki zaključak u vezi s time, vjerujem možete donijeti i sami.

S obzirom na naznačeno danas je realna situacija u RH da gotovo pola jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj ima u primjeni pravilnik o jednostavnoj nabavi koji je donio općinski načelnik ili gradonačelnik kao izvršno tijelo JLS. Da idem korak dalje i u ministarstvima čelnik tijela, dakle ministar donosi Pravilnik, (a ne Vlada ili Hrvatski sabor), kao i čelnici u upravama javnih poduzeća (a ne Skupštine tih društva). Razumijevanja radi.

Napokon, činjenice koje navodim lako su provjerljive. Svi postupci javne nabave u Općini provode se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i navedenim Pravilnikom.

Zapravo, velik broj preporuka DUR-a je usvojen i realiziran: donošenje Procedure za naplatu potraživanja, Procedure stvaranja ugovornih obveza, Uputa za procjenu opravdanosti i učinkovitosti projekata i ulaganja, novog Statuta, nove Odluka o ustrojstvu JUO, novog Pravilnika o unutarnjem redu JUO, podnošenje procjembenih elaborata nadležnom procjeniteljskom povjerenstvu na mišljenje, kao i već spomenuti novi Pravilnik o jednostavnoj nabavi, a druge će biti implementirane u roku od 60 dana. Općina Fažana će i nadalje predano provoditi preporuke državne revizije u cilju daljnjeg unaprjeđenja poslovanja.

Na koncu, nalaz i mišljenje Državnog ureda za reviziju odlična je podloga kako  dodatno unaprijediti naše poslovanje. To i jest bit revizorskog izvješća. Svjedoci smo da i revizorska izvješća državnih ministarstava imaju uvjetna mišljenja, pa isto ne bi trebalo biti neuobičajeno i za jedinice lokalne samouprave obzirom na njihovu kadrovsku ekipiranost, učestalost promjene pozitivnih propisa i drugih objektivnih okolnosti u kojima ostvaruju svoj zakonom utvrđen djelokrug poslova", piše u reagiranju Radomira Koraća, načelnika Općine Fažana.

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa

KUHAR/ICA

Do: 30.06.2022.

RABAC, ISTARSKA ŽUPANIJA

KONOBAR/ICA

Do: 30.06.2022.

VRSAR-ORSERA, ISTARSKA ŽUPANIJA

BRODOVOĐA/BRODOVOTKINJA

Do: 30.06.2022.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

BARMEN/ICA

Do: 30.06.2022.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA