Božićna poruka mons. Kutleše:

'Vječni Bog uzeo ljudsko tijelo kako bi mogao spasiti narod'

0
Mons. dr. Dražen Kutleša (foto: Miroslav Lelas/PIXSELL)
Mons. dr. Dražen Kutleša (foto: Miroslav Lelas/PIXSELL)

Božićnom porukom na hrvatskom i talijanskom jeziku, istarskoj se javnosti obratio apostolski upravitelj Porečke i Pulske biskupije, nadbiskup metropolita Splitsko - makarske nadbiskupije mons. dr. Dražen Kutleša. Objavljujemo ju u nastavku.

Mudraci iz drugog poglavlja Matejeva evanđelja mogu nas naučiti umijeću mudrosti. Nitko sa sigurnošću ne zna tko su oni bili. Ali sigurno znamo da su odgovorili na svjetlo koje im je Bog dao upućujući ih na novorođenog kralja židovskoga, Gospodina Isusa Krista. Bili su jasni u svojoj namjeri: kreću na put s namjerom mu se poklone (Mt 2,2). Njihove riječi i djela ukazuju na više od poštovanja koje bi čovjek odao zemaljskom kralju. Unatoč mnogim preprekama, tražili su novorođenog Kralja dok ga nisu našli, i našavši ga: „padnu ničice i poklone mu se“.

Bog započinje proces traženja. Bili bismo u velikoj zabludi ako bismo mislili da su ti ljudi bili mudri sami po sebi i da je njihova mudrost bila razlog zašto su tražili novorođenog Kralja. Razlog zašto su ti mudraci tražili Isusa bio je taj što je Bog preuzeo inicijativu otkrivši im znak na nebu koji je upućivao na rođenje „židovskoga kralja“. Nadalje, time objavljuje da ovaj Mesija nije samo kralj Židova, nego također i kralj naroda. Bog nas obasjava svojim svjetlom na načine koje možemo razumjeti i na koje možemo odgovoriti. U evanđeoskom izvještaju o Isusovu rođenju riječ je upravo o tome da je vječni Bog uzeo ljudsko tijelo kako bi mogao “spasiti svoj narod od njegovih grijeha” (Mt 1,21). Činjenica da upravo sada slušate ili čitate ovu božićnu poruku pokazuje da vas Bog traži!

'Mudre osobe traže Isusa Kralja unatoč poteškoćama'

Mudre osobe odgovaraju na Božje poticaje traženjem Isusa kao svog Kralja. Bog je potražio mudrace, ali oni su odgovorili tražeći Kralja. Bila je to zahtjevna potraga u kojoj su očitovali mudrost iz koje možemo naučiti sljedeće:

Mudre osobe traže Isusa Kralja unatoč poteškoćama na koje će naići. Ovi su ljudi morali krenuti na dugo i teško putovanje. A kad su konačno stigli u Jeruzalem, imali su problema s dobivanjem uputa kako doći do konkretnog mjesta! Pitamo se zašto im je sve to trebalo. Kada nas Bog traži, treba učiniti sve potrebno i poći mu ususret bez obzira na poteškoće iz jednog jedinog razloga: on je jedini živi Bog i pronaći ga vrijedi svih mogućih nevolja! Nema sumnje da su životi mudraca postali teži kad su krenuli u potragu za Isusom. Vjerojatno je svatko od nas to iskusio u nekom obliku!

 

Mudre osobe traže Isusa kao Kralja unatoč nezainteresiranosti drugih. Mudraci su tjednima putovali kako bi se poklonili novorođenom Kralju. Stigli su u židovsku prijestolnicu gdje će kralj jednog dana vladati, očekujući da će grad biti sretan zbog njegova rođenja. Tu su se raspitali za njega. Nitko, pa čak ni svećenici ne znaju ni za jednog novorođenog kralja. Upućuju ih prema Herodovoj palači.

'Nezainteresiranost drugih i nama može biti prepreka'

Kad je Herod čuo za novorođenog židovskog kralja, nije bio nezainteresiran! On se “uznemiri i sav Jeruzalem s njim” (Mt 2,3). Cijeli Jeruzalem bio je uvučen u Herodov nemir! Ali se nitko od vjerskih vođa nije toliko uznemirio da bi krenuo u pratnji s mudracima u Betlehem. Dali su točne biblijske odgovore o Mesijinom rodnom mjestu, ali nisu bili zainteresirani za put od Jeruzalema do Betlehema kako bi ga vidjeli. Usprkos ravnodušnosti onih koji su trebali biti najviše zainteresirani, mudraci su nastavili do Betlehema pokloniti se.

Nezainteresiranost drugih i nama može biti prepreka u traženju Gospodina Isusa kao svog Kralja. Najgora je ona vrsta nezainteresiranosti koja dolazi iz religiozna miljea u  kojemu  osobe znaju za Kralja, ali ne podređuju svoje živote njegovoj vladavini. Smatraju da je proučavanje svetih spisa zanimljiva akademska vještina, ali ne dopuštaju da im oni mijenjaju živote. Drže fanatičnima one koji Isusa traže pod svaku cijenu jer su takvi prijetnja njihovoj mlakosti. Mudro je ne dopustiti da nas ičija nezainteresiranost spriječi u traženju Isusa.

Mudre osobe traže Isusa kao Kralja usprkos razočarenjima. Nakon što su mudraci vidjeli zvijezdu novorođenog Kralja, krenuli su na svoje dugo putovanje. Sigurno su imali očekivanja o onomu što će pronaći na koncu puta. I što su pronašli? “Uđu u kuću i ugledaju Dijete s Marijom, majkom njegovom” (2,11). Obična kuća u Betlehemu, obični roditelji iz radničke obitelji i obično dijete. Nema otmjenih haljina, nema poslužitelja, nema palače. Ništa što je čak i naslućivalo kraljevsku obitelj. Pa ipak, mudraci su "pali ničice i poklonili mu se".

Za to je trebalo malo više vjere! Bili su u Herodovoj palači i vidjeli tamošnji sjaj, ali se nisu poklonili. Ali ovdje u ovom običnom okruženju pronalaze ovaj par i njihovo dijete. Nije činio nikakva čuda. Ipak su pali ničice, poklonili mu se i prinijeli svoje darove.

Ako tražite Krista kao svog Spasitelja i Kralja, imat ćete i očekivanja i razočaranja. Vjerojatno ćete doživjeti da Kralj Isus nije onakav kakvim ste ga očekivali. Očekivali ste da će brzo riješiti sve vaše probleme, ali problemi su se samo povećali! Očekivali ste život u izobilju i bez patnje, a doživljavate da nema ni života ni izobilja bez patnje! Onaj tko uči od mudraca gledat će očima vjere dalje od razočaranja.

'Mudraci su odgovorili na svjetlo koje im je bilo dano'

Mudre osobe traže Isusa kao Kralja usprkos vlastitom položaju. Mudraci su bili važni ljudi u svom kraju. Sami su vjerojatno bili kraljevi. Imali su bogatstvo i utjecaj. A ipak se ovdje klanjaju na zemljanom podu skromne kućice pred malim djetetom, proglašavajući ga svojim vlastitim vladarom i kraljem! Kad su stigli u betlehemsku kuću, njihovo vlastito dostojanstvo ili ponos nisu ih spriječili da iskažu čast Bogu u liku Djeteta.

Ponosni Herod nije se poklonio u jednostavnosti betlehemske špilje. Nisu to učinili ni  svećenici u Jeruzalemu i nisu ništa znali o poklonstvu mudraca pred malenim Kraljem. Oni su se klanjali u posvećenom prostoru Hrama, pred drugima koji su mogli vidjeti njihovu pobožnost. Jedini su se mudraci bez srama i obzira poklonili djetetu kojega su priznali kao svog Kralja, iako ga njegov vlastiti narod nije prepoznao.

Naš nas položaj, naše časti i naš ponos često priječe da se poklonimo pred Isusom kao Kraljem. Herod i židovski vjerski vođe čuvali su svoje dostojanstvo, ali su ostali bez Mesije kojeg su čekali. Mudraci su se ponizili u svome dostojanstvu, ali su dobili Sina Božjega za svoga Kralja. Mudro je znati poniziti se u svojim častima i na svojim položajima kako ne bismo promašili cjelinu, konačni cilj i smisao vlastitog života!

Nakon što su mudraci prinijeli svoje darove, "otišli su u svoju zemlju" (2,12). Nisu postavili svetište i naplaćivali ulaz. Nisu napisali knjigu o svom putovanju. Tiho su se vratili kući i nastavili sa svojim životima. Ali oni su sada bili drukčiji ljudi, ljudi koji su vjerom vidjeli Kralja i štovali ga. To je ono što bi Gospodin želio da učinimo na Božić: da odgovorimo na Njegovu inicijativu i pođemo mu ususret iskrenim traženjem i poklonom kao svome Kralju. Želi da se pronašavši ga i poklonivši mu se, vratimo u svoje domove, u svoj svijet, kao drukčiji ljudi, ljudi koji žive pod suverenitetom vječnoga Kralja.

Mudraci su odgovorili na svjetlo koje im je bilo dano i svladali su sve prepreke na putu prema Spasitelju pred kojim su pali ničice. Izrazimo Isusu čestitku i dobrodošlicu kako ne bi zbog naše nevjere, neposluha i sebeljublja ostao neprimijećen u štalici. Čestitajmo i svima onima koji ga na bilo koji način vole, cijene, poštuju i slijede!

Neka je svima sretan i blagoslovljen Božić, neka svatko osjeti dodir Krista, Spasitelja, za kojim čezne ljudsko srce, neka On u svima nama pobijedi svako zlo i grijeh, nepravdu i nemir, neka svima ispuni srca mirom i dobrom voljom! Amen.

U nastavku talijanska verzija u prijevodu Gordane Krizman

I Magi del secondo capitolo del Vangelo secondo Matteo possono insegnarci l'arte della sapienza. Nessuno sa con certezza chi fossero. Ma sappiamo per certo che hanno risposto alla luce che Dio ha dato loro indicandogli il neonato re dei Giudei, il Signore Gesù Cristo. Erano chiari nella loro intenzione: si misero in cammino con l'intenzione di prostrarsi davanti a lui (Mt 2,2). Le loro parole e le loro azioni indicano più del rispetto che un uomo darebbe ad un re terreno. Nonostante molti ostacoli, cercarono il re appena nato finché non lo trovarono, e quando lo trovarono "si prostrarono e lo adorarono".

Dio inizia il processo di ricerca. Sbaglieremmo notevolmente se pensassimo che queste persone siano sagge di per sé e che la loro saggezza fosse la ragione per cui cercarono il neonato Re. Il motivo per cui questi saggi cercarono Gesù fu perché Dio prese l'iniziativa rivelando loro un segno in cielo che indicava la nascita del "Re dei Giudei". Inoltre, annuncia così che questo Messia non è solo il re dei Giudei, ma anche il re delle nazioni. Dio ci illumina con la Sua luce nei modi che possiamo capire e ai quali possiamo rispondere. Nel racconto evangelico della nascita di Gesù si tratta del fatto che l'eterno Dio ha preso spoglie umane per «salvare il suo popolo dai suoi peccati» (Mt 1,21). Il fatto che state ascoltando o leggendo questo messaggio natalizio in questo momento dimostra che Dio ti sta cercando!

Le persone sagge rispondono agli incentivi di Dio cercando Gesù come loro Re. Dio cercò i Magi, ma essi risposero cercando il Re. È stata una ricerca impegnativa in cui hanno manifestato la saggezza dalla quale possiamo imparare quanto segue:

Le persone sagge cercano Gesù Re nonostante le difficoltà che incontreranno. Queste persone hanno dovuto intraprendere un viaggio lungo e difficile. E quando finalmente arrivarono a Gerusalemme, ebbero difficoltà a ottenere indicazioni per raggiungere il luogo specifico! Ci chiediamo perché ebbero bisogno di tutto questo. Quando Dio ci cerca, dovremmo fare tutto il necessario e incontrarlo nonostante le difficoltà per un solo motivo: Egli è l'unico Dio vivente e trovarlo vale tutti i guai possibili! Non c'è dubbio che la vita dei Magi divenne più difficile quando andarono alla ricerca di Gesù. Probabilmente ognuno di noi l'ha sperimentato in qualche forma!

'I Magi viaggiarono per settimane per adorare il re appena nato'

Le persone sagge cercano Gesù come Re nonostante il disinteresse degli altri. I Magi viaggiarono per settimane per adorare il re appena nato. Arrivarono nella capitale ebraica dove un giorno il re avrebbe regnato, aspettandosi che la città fosse felice per la sua nascita. Lì hanno chiesto di lui. Lì nessuno conosce un re appena nato, nemmeno i sacerdoti. Li indirizzarono verso il palazzo di Erode.

Quando Erode sentì del neonato re dei Giudei, non fu disinteressato! Egli «si inquietò e con lui tutta Gerusalemme» (Mt 2,3). Tutta Gerusalemme fu coinvolta nell’inquietudine di Erode! Ma nessuno dei capi religiosi fu così inquietato da accompagnare i Magi a Betlemme. Diedero le risposte bibliche corrette sul luogo di nascita del Messia, ma non erano interessati a viaggiare da Gerusalemme a Betlemme per vederlo. Nonostante l'indifferenza di coloro che avrebbero dovuto essere più interessati, i Magi continuarono fino a Betlemme per inchinarsi.

Il disinteresse degli altri può essere anche per noi un ostacolo nel cercare il Signore Gesù come nostro Re. Il peggiore tipo di disinteresse è quello che deriva da un ambiente religioso in cui le persone conoscono il Re, ma non subordinano le loro vite al suo governo. Considerano che studiare le Scritture sia un interessante abilità accademica, ma non lasciano che esse cambino la loro vita. Considerano fanatici coloro che cercano Gesù ad ogni costo perché questi minacciano la loro tiepidezza. È saggio non lasciare che il disinteresse altrui ci impedisca di cercare Gesù.

Le persone sagge cercano Gesù come Re nonostante le delusioni. Dopo che i Magi videro la stella del neonato Re, partirono per il loro lungo viaggio. Sicuramente avevano delle aspettative su ciò che avrebbero trovato alla fine della strada. E cosa hanno trovato? «Entrati nella casa, videro il Bambino con Maria, sua madre» (Mt 2,11). Una casa normale a Betlemme, genitori normali di una famiglia operaia e un bambino normale. Niente vestiti eleganti, niente camerieri, niente palazzo. Niente che accennasse nemmeno alla regalità. Eppure i Magi "si prostrarono e lo adorarono".

'L'orgoglioso non si inchinò nella semplicità della grotta di Betlemme'

Per questo ci volle un po' più di fede! Erano nel palazzo di Erode e vi videro lo splendore, ma non si inchinarono. Ma qui, in questo ambiente ordinario, trovano questa coppia e il loro bambino. Non ha fatto miracoli. Tuttavia, si prostrarono, si inchinarono davanti a lui e offrirono i loro doni.

Se cercate Cristo come vostro Salvatore e Re, avrete sia aspettative che delusioni. Probabilmente sperimenterete che il re Gesù non è come ve lo aspettavate. Vi aspettavate che avrebbe risolto rapidamente tutti i vostri problemi, ma i problemi sono solo aumentati! Vi aspettavate una vita in abbondanza e senza sofferenza, ma sperimentate che non c'è né vita né abbondanza senza sofferenza! Chi impara dai saggi vedrà con gli occhi della fede oltre la delusione.

Le persone sagge cercano Gesù come Re nonostante la loro posizione. I Magi erano persone importanti nella loro zona. Probabilmente erano re loro stessi. Avevano ricchezza e influenza. Eppure qui si inchinano sul pavimento di terra battuta dell'umile capanna davanti al bambino, proclamandolo loro sovrano e re! Quando giunsero alla casa di Betlemme, la dignità o l'orgoglio non impedirono loro di onorare Dio nella forma del Bambino.

L'orgoglioso Erode non si inchinò nella semplicità della grotta di Betlemme. Nemmeno i sacerdoti di Gerusalemme lo fecero e non sapevano nulla della prostrazione dei Magi davanti al piccolo Re. Si prostravano nello spazio consacrato del Tempio, davanti ad altri che potevano vedere la loro devozione. Solo i Magi si inchinarono senza vergogna davanti al bambino che riconobbero come loro Re, nonostante la sua stessa gente non lo riconobbe.

La nostra posizione, i nostri onori e il nostro orgoglio spesso ci impediscono di inchinarci davanti a Gesù come Re. Erode e i capi religiosi ebrei conservarono la loro dignità, ma rimasero senza il Messia che attendevano. I Magi si sono umiliati nella loro dignità, ma hanno ottenuto il Figlio di Dio come loro Re. È saggio sapersi umiliare nei propri onori e nei propri incarichi per non perdere l'insieme, la meta finale e il senso della propria vita!

'Esprimiamo gli auguri ed il benvenuto a Gesù'

Dopo che i magi presentarono i loro doni, «ritornarono al loro paese» (Mt 2,12). Non hanno allestito un santuario addebitando un biglietto d'ingresso. Non hanno scritto un libro sul loro viaggio. Tornarono tranquillamente a casa e continuarono con le loro vite. Ma ora erano persone diverse, persone che con la fede vedevano il Re e lo adoravano.

Questo è ciò che il Signore vorrebbe che facciamo il giorno di Natale: che rispondiamo al Suo incentivo e gli andiamo incontro con sincera ricerca ed inchino come al proprio Re. Vuole che, avendolo trovato ed essendoci inchinati, ritorniamo nelle nostre case, nel nostro mondo, come persone diverse, persone che vivono sotto la sovranità dell'eterno Re.

I Magi hanno risposto alla luce che è stata data loro e hanno superato tutti gli ostacoli sulla via verso il Salvatore davanti al quale si sono prostrati.

Esprimiamo gli auguri ed il benvenuto a Gesù, affinché a causa della nostra infedeltà, disobbedienza e amor proprio, non rimanga inosservato nella stalla. Congratuliamoci con tutti coloro che, in qualsiasi modo, lo amano, lo apprezzano, lo rispettano e lo seguono!

Che sia per tutti un Natale felice e benedetto, che ognuno senta il tocco di Cristo, il Salvatore, a cui anela il cuore umano, che Egli in tutti noi sconfigga ogni male e peccato, ingiustizia e inquietudine, e che possa colmare i cuori di tutti con la pace e buona volontà! Amen.

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa

LONDINER/KA

Do: 30.06.2022.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

KUHAR/ICA

Do: 30.06.2022.

VRSAR-ORSERA, ISTARSKA ŽUPANIJA

BARMEN/ICA

Do: 30.06.2022.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

ANIMATOR/ICA

Do: 30.06.2022.

RABAC, ISTARSKA ŽUPANIJA