Načelnik Radomir Korać:

'Općina Fažana ozbiljno radi na izgradnji Doma umirovljenika'

0
Radomir Korać (foto: Srećko Niketić/PIXSELL)
Radomir Korać (foto: Srećko Niketić/PIXSELL)

Načelnik Općine Fažana Radomir Korać reagirao je na tekst 'Dom umirovljenika u Fažani: utopija ili realnost?', objavljen na našem portalu. Tekst reagiranja objavljujemo u nastavku: 

"Kao načelnik Općine Fažana, u namjeri da se mnogobrojno čitateljstvu portala Istarski.hr pruži točna informacija, dužan sam reagirati na uradak objavljen na portal Istarski.hr pod naslovom 'Dom umirovljenika u Fažani: utopija ili realnost?'.

Točno je navedeno da je Dom umirovljenika dugogodišnja želja mještana Fažane I Valbandona, a posebno onih starije životne dobi. Fažana može i mora imati Dom namjenjen prvenstveno starijim osobama sa boravištem na području Općine Fažana usprkos tome što takav zahvat za našu jedinicu lokalne samouprave predstavlja veliki financijski izazov.

Iz tog razloga Dom umirovljenika ušao je u plan izgradnje Općine Fažana u razdoblju 2021-2025. godine.

Nakon odabira lokacije (zemljište preko puta Plodina) bilo je potrebno izvršiti prenamjenu zemljišta obzirom da je na toj lokaciji, postojećim prostornim planom, predviđena izgradnja objekta turističke namjene. Upravo je u tijeku izrada VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana koje će na predmetnoj lokaciji omogućiti izgradnju Doma. Usvajanje i donošenje VII. Izmjena i dopuna PPU Općine Fažana očekuje se u prvoj polovini  2023 godine.

Obzirom da je od strane jedne viječnice Općinskog vijeća Općine Fažana pokrenut postupak pred Visokim upravnim sudom RH da se Odluka o izradi VII. izmjena i dopuna PPU OF ponište, razvidno je da je postupak  usvajanja zbog toga produžen, a samim time i predviđeni rok za donošenje naznačene prostorno planske dokumentacije.

Uporedo sa postupkom izmjene Prostornog plana naručena je i izrada Idejnog projekta Doma za starije osobe, objavljenim javnim natječajem, u kojem postupku je odabrana projektantska kuća Tranzena d.o.o Pula.

Idejni projekt dovršen je I predan Općini Fažana, a dana 04.07.2022 godine zatražena je temeljem istog i lokacijska dozvola, obzirom da se objekt treba graditi u tri faze.

Nakon izrade Idejnog rješenja objavljen je Javni natječaj za izradu Glavnog projekta sa troškovnikom. Najbolju ponudu dostavila je tvrtka Tranzena d.o.o Pula nakon čega se pristupilo izradi istog.

Glavni projekt je u završnoj fazi i očekuje se njegova predaja Općini Fažana krajem 11 mjeseca 2022 godine.

Paralelno sa time ugovorena je i izrada Idejnog projekta pristupne prometnice (jedan od krakova kružnog toka kraj Plodina) sa tvrtkom Cardo-Decumanus d.o.o. Pula. Idejni projekt je dovršen i predan Županijskom upravnom odjelu za prostorno uređenje i građenje dana 15.06.2022. godine (dopuna zahtjeva 27.06.2022. godine) radi ishođenja Lokacijske dozvole,a ista se očekuje do sredine 12-og mjeseca 2022. godine.

Nakon toga očekuje se ugovaranje izrade Glavnog projekta i troškovnika pristupne prometnice te ishođenje dozvole za građenje. Naime, izgradnja pristupne ceste je preduvjet za dobivanje građevinske dozvole za izgradnju Doma umirovljenika.

Osnovne karakteristike Doma umirovljenika: 

- Izgradnja u tri faze, prva faza do sredine 2024 godine
- Ukupna površina objekta 3.483.00 m2
- Ukupni kapacitet objeka 129 osoba – kreveta u 73 smještajne jedinice
- Kapacitet prve faze 60 ležaja (II - 36, III - 33)
- Dnevni boravak za 20  osoba (prva faza)
- Ukupna površina prve faze 2040 m2  
- Ambulanta Opće medicine u sastavu Doma
- Maximalno korištenje obnovljivih izvora energije
- Svaka soba sa kupatilom

Kao što vidite užurbano se radi na više frontova, a sve u cilju pravovremenog izvršenja obečanja danih prilikom proteklih izbora. Izgradnja Doma umirovljenika je kapitalni projekt Općine Fažana koji zahtjeva ozbiljnu pripremu, ozbiljna sredstva i ozbiljan pristup realizaciji za koju smo se opredjelili i koja će se izvršiti u mom mandatu.

Sve navedene informacije mogli ste dobiti od djelatnika Općine Fažana i od mene osobno. Samo je trebalo nazvati, zatražiti podatke i temeljem istih pravilno i istinito informirati javnost. Posebno nam je drago što ćete ovaj komentar – informaciju objaviti na svojim stranicima i time otkloniti svaku sumnju da Općina Fažana ozbiljno radi na realizaciji izgradnje I faze Doma umirovljenika.

Obzirom da u tekstu spominjete i gosp. Miletića sa kojim sam se susreo "prošle 2022 godine", u razgovoru je napomenuto da se od Županije traži sufinanciranje izgradnje Doma kao što je to za neke lokalne zajednice i omogućeno.

U smislu detektiranih razgovora, potrebno je napomenuti da je općina aktivno već duži niz godina učestvovala u finaniranju projekta i dobivanju građevinske dozvole za dogradnju i rekonstrukciju Osnovne škole Fažana. Osnivač koje je istarska županija. Sada kada je ishodovana sva potrebna dokumentacija legitiman je naš zahtjev prema našoj županiji da se škola i dogradi i rekonstruira", stoji u reagiranju Radomira Koraća, načelnika Općine Fažana.

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa

LONDINER/KA

Do: 30.06.2022.

RABAC, ISTARSKA ŽUPANIJA

KUHINJSKI/A RADNIK/ICA

Do: 30.06.2022.

RABAC, ISTARSKA ŽUPANIJA

KUHAR/ICA

Do: 30.06.2022.

RABAC, ISTARSKA ŽUPANIJA

KUHAR/ICA

Do: 30.06.2022.

VRSAR-ORSERA, ISTARSKA ŽUPANIJA